Vergoeding

Vergoeding therapie

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw eigen risico wordt aangesproken. Voor 2023 is het eigen risico door zorgverzekeraars vastgesteld op € 385,-. U hebt een verwijsbrief van uw huisarts nodig om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Op de verwijsbrief moet minimaal het volgende staan: de agb-code van de huisarts, verwijzing voor sggz, er is sprake van een (vermoeden van een) DSM-5 diagnose. 

De Psychological Practice Amsterdam valt onder de specialistische GGZ.

Hebt u een restitutie polis, dan wordt meestal 100 % vergoed van het declaratiebedrag. De Psychological Practice Amsterdam hanteert het NZA-tarief, zonder extra toeslagen. Hebt u een natura polis, dan wordt meestal 60 tot 85% van het declaratiebedrag vergoed door uw zorgverzekeraar. Het restbedrag betaalt u zelf. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die u hebt afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. Een overzicht met restitutiepolissen is te vinden op: www.contractvrijepsycholoog.nl

Om onafhankelijk te blijven en de beste zorg te kunnen bieden, heeft de Psychological Practice Amsterdam geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

U ontvangt maandelijks de factuur. Deze kunt U indienen bij uw zorgverzekeraar.

In het zorgprestatiemodel (het vergoedingsmodel vanaf januari 2022) wordt per handeling gedeclareerd. Een volledig overzicht van de tarieven is hier te vinden. Kies bij Setting: ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II en bij Beroepscategorie: psychotherapeut.

Hieronder een aantal vaak gebruikte handelingen/tarieven:

  • Behandel-consult : € 176,30

  • Intake/diagnostiek-consult : € 199,34

Zelfbetalers

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

Duur behandeling

In overleg met de cliënt bepaalt de psycholoog hoe lang de behandeling zal gaan duren. Dit heet zorgzwaarte.

Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact, telefonische gesprekken) en indirecte tijd (bijv. overleg met andere behandelaars) worden geboekt.

No show

Afspraken dienen minimaal 2 werkdagen van te voren per e-mail of sms te worden afgezegd. Het weekend wordt daarbij niet meegerekend. Dus een afspraak voor maandag moet op donderdag ochtend voor 12 uur geannuleerd worden. Het tijdstip van bericht geldt als tijdstip van afzegging. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd (ongeacht de reden), zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen. 

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Ziektekostenverzekeraars vergoeden geen no shows. Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening. Het tarief hiervoor is € 75,-.
Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. We hopen natuurlijk dit te voorkomen, en verzoeken u daarom tijdig af te zeggen.

Gezond en toch gesprekken?

Ook als u gesprekken met de psycholoog wilt die niet onder het kenmerk ‘zorg’ vallen, bent u welkom bij de Psychological Practice Amsterdam. U betaalt de behandeling dan zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatietherapie en coaching.

Relatietherapie en Systeemtherapie

In tegenstelling tot de individuele therapie worden Relatietherapie en Systeemtherapie helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn nog niet vrijgesteld van BTW. Wij zijn dan ook verplicht om BTW te rekenen. Een sessie relatietherapie duurt 60 minuten en kost € 199,34,- (excl. 21% BTW).

(update April 2023)