E-health

E-Health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. E-health wordt op allerlei manieren gebruikt in de gezondheidszorg. Binnen de geestelijke gezondheidszorg betekent het vaak dat cliënten via internet toegang krijgen tot een digitale behandelomgeving. Hier kunnen zij informatie en oefeningen vinden, die helpen om hetgeen wat in het therapiegesprek aan bod is gekomen, in te zetten in het dagelijks leven. Deze omgeving is geheel privé, dus buiten de behandelaar krijgt niemand dit te zien.

Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere sessies met een psycholoog gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen en online behandelmodules.

In mijn praktijk maak ik regelmatig gebruik van ‘blended care’ waarbij ik reguliere sessies ondersteun door bijvoorbeeld online uitleg over de gestelde diagnose klaar te zetten en online opdrachten of oefeningen te geven. Dit kunnen schrijfopdrachten zijn, maar ook opdrachten om ergens over na te denken of iets op een andere manier aan te pakken dan je gewend bent.

Het Nederlandse kabinet financiert overigens ook anonieme e-mental health. Daarmee kunnen mensen geholpen worden die bijvoorbeeld uit schaamte niet makkelijk contact durven zoeken met een psycholoog.