Coaching

Doelgroep

Professionals en young potentials in profit- en non-profit organisaties. Kenmerkend voor allen is de nieuwsgierigheid naar zichzelf en de motivatie om te reflecteren op eigen functioneren.

Coachingsvragen
Executives & managers

Met name mensen in leidinggevende functies ervaren een niet aflatende druk om te presteren en de weg te wijzen. Er wordt veel op ze geprojecteerd: woede, angst, afgunst of bewondering.  Het functioneren in de complexe dynamiek van de hoogste niveaus van de organisatie is ‘topsport’ en gaat vaak gepaard met eenzaamheid. Vragen kunnen zijn: hoe verdraag ik deze druk, hoe blijf ik zorgen voor verbinding, hoe blijf ik authentiek en ook effectief, hoe blijf ik mezelf voeden?

Professionals

Professionals voelen regelmatig spanning tussen hun rol als expert en de context waarin ze moeten functioneren en verantwoording moeten afleggen. Rivaliteit tussen professionals en conflicten met management zijn kenmerkend. Vragen kunnen zijn: hoe ga ik om met de rivaliteit?, hoe ga ik om met de professionele druk?, hoe ga ik om met mijn baas?

Young potentials

Er zijn hoge verwachtingen van jong talent; om snel te groeien en verantwoordelijkheden te nemen. Young potentials hebben alle kansen, willen veel, maar hebben ook vragen over bijvoorbeeld professionele identiteit, waar wil ik naar toe, hoe combineer ik werk en privé, hoe vind ik mijn weg in de organisatie?, wat wil ik nou echt?

Problemen

Soms zijn er concrete problemen, zoals ‘ik heb blokkades in mezelf om een volgende stap te maken’, ‘ik raak altijd in conflicten met collega’s’, ‘hoe zorg ik dat ik gehoord wordt door mijn mede directieleden’, ‘hoe kan ik meer contact maken met mijn medewerkers’, ‘ik ben bang te falen en niet goed genoeg te zijn’.

Privé-leven

Niet altijd ligt de aanleiding in problemen op het werk, het kan ook zijn dat er moeilijkheden zijn in privé-leven, waarover iemand eens met een derde wil praten.

Werkwijze

Een coachingstraject start met een intakefase waarin onderzocht wordt wat de coachingsvraag is.

De duur van het coachingstraject na de intake is ongeveer tussen de 5 a 10 zittingen van anderhalf uur. In eerste instantie misschien eens in de 2 of 3 weken, daarna meestal in een lagere frequentie zodat er tijd is om het besprokene te laten bezinken. Het meeste ‘werk’ vindt namelijk tussen de zittingen plaats. Soms zijn meer zittingen gewenst. Coaching vindt plaats vanuit psychoanalytisch en systemisch perspectief en in de gesprekken werken we aan het verdiepen van inzicht in de (relationele) patronen, de achtergronden daarvan en van daaruit aan de mogelijkheden om bepaalde dingen anders aan te pakken of een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Vergroten van autonomie, zelfkennis, acceptatie van de realiteit, versterken van zelfvertrouwen en identiteit en verbeteren van relaties en functioneren zijn vaak belangrijke thema’s in de gesprekken.

Op elk gewenst moment kunnen we bespreken hoe de zittingen gaan en of er bijsturing nodig is. Constante feedback geeft het proces mede vorm. In ieder geval evalueren we het traject na 5 zittingen en uiteraard aan het eind als we afsluiten.