Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?
Cognitieve gedragstherapie is ontwikkeld door psycholoog Aaron Beck en Albert Ellis.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop mensen denken invloed heeft op wat zij voelen en durven te doen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van onlogische gedachten die er voor zorgen dat je ongewenst gedrag in stand houdt. Cognitieve gedragstherapie richt zich er op deze onlogische gedachten te veranderen.

Cognitieve gedragstherapie vertrekt vanuit de visie dat vele psychische problemen worden veroorzaakt door de gedachten van de persoon. De beleving, ervaring, gedrag, gedachten en emoties worden voor een groot deel bepaald door wat of hoe je denkt. Door de manier van denken te veranderen is het mogelijk om gedragingen te veranderen, psychologische problemen aan te pakken en de invloed van emoties of je beleving te veranderen.

Wat doet een cognitief gedragstherapeut?
Het doel van cognitieve gedragstherapie is het verhogen van het bewustzijn van je eigen gedachtepatronen en inzicht te krijgen in welke gedachten problemen geven, stress geven of negatieve patronen in stand houden. Wanneer dit inzicht bereikt is, wordt er gewerkt aan het integreren van positieve gedachtevorming . De cognitief gedragstherapeut onderzoekt samen met de cliënt of de negatieve of irreële manier van denken wel helemaal correct is. Samen wordt er op zoek gegaan naar een effectievere en realistischere manier van denken. Hiervoor gebruikt de therapeut specifieke methodes en oefeningen.
Ben je bijvoorbeeld bang voor spinnen, kleine of grote ruimtes? Durf je de straat niet meer op? Moet je dwangmatig controleren of je het gas hebt uitgezet of de voordeur op slot hebt gedaan? Raak je in paniek, omdat je een presentatie moet geven voor je collega’s? Of heb je vliegangst of hoogtevrees? Als deze angsten je normale, dagelijkse situaties als naar het werk gaan of boodschappen doen zo beïnvloeden dat je ze het liefst vermijdt, dan heb je hulp nodig.
Samen met een therapeut ga je kijken in hoeverre jouw angst reëel is. Vervolgens stel je een lijst op met voor jou angstige situaties in oplopende moeilijkheid. Daarna ga je stap voor stap deze situaties opzoeken om zo je angst te leren overwinnen. Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat je vertrouwen hebt in je therapeut.
Bij cognitieve gedragstherapie (cgt) gaat het om een open en gelijkwaardige relatie. De therapeut werkt nauw met je samen om tot verbetering van je klachten te komen. Hij of zij probeert zo direct en zo concreet mogelijk aan te sluiten bij jouw problemen en laat je er zelf aan werken met huiswerkopdrachten.
Ook bij depressie, werkstress en burn-out, verslaving, eetstoornissen en obesitas, trauma, relatie- en gezinsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen en psychoses is cognitieve gedragstherapie effectief.

Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief
De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Duur behandeling
Bij tweewekelijkse bijeenkomsten duurt de therapie gemiddeld een half- tot anderhalf jaar. Bij ernstigere problemen neemt het aantal bijeenkomsten uiteraard toe. Je spreekt met je therapeut de duur van de therapie af.