EMDR

Bewezen effectief
De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode, die in beginsel vooral werd toegepast als mensen last hadden van een traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, akelige ervaringen op medisch gebied of een pestverleden.

EMDR is een redelijk nieuwe therapie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR. Uit de resultaten van meer dan 20 gecontroleerde onderzoeken blijkt dat de werkzaamheid van EMDR voldoende vaststaat. Cliënten reageren goed op EMDR en de therapie wordt als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. Het kan de enige interventie zijn of onderdeel uitmaken van een therapie waarbij diverse interventies worden toegepast.

Voor wie?
Iedereen verwerkt ingrijpende ervaringen op een andere manier. Ook de duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis verschilt per persoon. Soms blijven mensen last houden van klachten als herbelevingen, nachtmerries, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen na een trauma. Bij mensen die last hebben van deze klachten zou sprake kunnen zijn van een post traumatische stress stoornis (PTSS). Dan is de gebeurtenis zo schokkend geweest dat zij last blijven houden van spanning en stress. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen.

De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische aandoeningen en klachten, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Vaak hebben deze gebeurtenissen tot hinderlijke kernovertuigingen geleid. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Snel behandelresultaat
EMDR werkt vaak snel. Klachten die zijn ontstaan na een enkele ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een verkeersongeval) kunnen binnen enkele sessies EMDR sterk afnemen. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt, duurt de behandeling uiteraard langer.

De EMDR therapie zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Men heeft er minder last van en het wordt steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringen zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of of kleiner. De herbelevingen en nachtmerries nemen af waardoor mensen weer beter slapen en meer rust voelen.