Vergoeding

Volwassenen

Kortdurende psychologische zorg (Generalistische Basis GGZ – GB GGZ) wordt vergoed per behandeltraject, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Voor 2018 is het eigen risico dat zorgverzekeraars hanteren vastgesteld op 385,- euro. In de regel hebt u een verwijsbrief van uw huisarts (of bedrijfsarts) nodig om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Jeugd

Psychologische hulp voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wordt volledig en rechtstreeks vergoed via de gemeente. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Er is wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Zelfbetalers

Als u de behandeling liever zelf betaald, zijn de kosten per gesprek á 45 minuten € 105,25,- conform het NZA-tarief 2019.

Duur behandeling

In overleg met de cliënt bepaalt de psycholoog hoe lang de behandeling zal gaan duren. Dit heet zorgzwaarte. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. De zorg gedeclareerd volgens zogenaamde ‘zorgzwaarte- prestaties’. Welke prestatie van toepassing is, hangt af van de aard, ernst en duur van uw klachten.

tabel vergoedingen Zorgzwaarte- prestaties

PrestatieMaximale aantal minutenNZa maximale tarief
Basis GGZ Kort294€ 487,26
Basis GGZ Middel 495 € 830,23
Basis GGZ Intensief 750 € 1301,85
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject 120 € 198,88

De kosten worden aan het eind van de behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Uw zorgverzekeraar brengt, indien van toepassing, de kosten vallend onder het eigen risico bij u in rekening.
Het exacte tarief dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.
Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.
Wanneer tijdens de intakefase blijkt dat er sprake is van een onjuiste verwijzing naar de Basis GGZ of er om een andere reden geen behandeling gestart gaat worden, dan geldt de prestatie ‘ onvolledig behandeltraject’.
Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact) en indirecte tijd (o.a. administratie, brieven) worden geboekt.

Keuzevrijheid voor zorgverlener

U mag zelf kiezen welke behandelaar u wilt.  U hoeft uw keuze niet te beperken tot zorgverleners die een contract hebben met uw verzekeraar. Ook behandelingen bij een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u (gedeeltelijk) vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel u vergoed krijgt.
U ontvangt aan het einde van de maand een rekening van uw behandelaar. Deze rekening dient u binnen de gestelde termijn te betalen.
De rekening kunt u aan het einde van de behandeling indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering bedraagt in 2018 € 385,- per persoon. Dit bedrag is eenmalig. Als u deze kosten al heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze uiteraard niet opnieuw voor psychologische hulp te betalen.

De Psychological Practice Amsterdam heeft contracten met volgende verzekeraars

Achmea
Aevitae
Anderzorg
ASR Ziektekosten
Avéro Achmea
Azivo (gestopt per 2017)
AZVZ
CZ
CZdirect
De Amersfoortse
De Friesland Zorgverzekeraar
Delta Lloyd
Ditzo
DSW
ENO Zorgverzekeraar N.V.
FBTO
Hema
IAK
Ik! (label van volmacht IAK)
Interpolis
inTwente
Kiemer
Menzis
Nedasco
OHRA
ONVZ
OZF Achmea
PMA
PNOzorg
Pro Life
Pro Life
Salland
Stad Holland
Turien & Co
VvAA
YouCare (gestopt per 2017)
Ziezo (Zilveren Kruis)
Zilveren Kruis Achmea
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect
Zorg en Zekerheid

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon, sms of e-mail. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Ziektekostenverzekeraars vergoeden geen no shows. Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening. Het tarief hiervoor is € 60,-
Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. We hopen natuurlijk dit te voorkomen, en verzoeken u daarom tijdig af te zeggen.

Gezond en toch gesprekken, bijvoorbeeld relatietherapie?

Ook als u gesprekken met de psycholoog wilt die niet onder het kenmerk ‘zorg’ vallen, bent u welkom bij de Psychological Practice Amsterdam. U betaalt de behandeling dan zelf. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatietherapie. De kosten hiervoor bedragen € 150,- per sessie van 45 minuten.